تاريخ : ۹۴/۱۰/۲۸ | 20:50 | نویسنده : سعید دولتیاری
با سلام، تاریخ مسابقه (نقد وبررسی کتاب فلسفه چهارم) به پایان رسیده ،مستدعیست نظرات انتقادی خود راتاتاریخ 1/11/94 به گروه فلسفه استان ایمیل نمایید

 تاريخ : ۹۴/۱۰/۲۸ | 19:21 | نویسنده : سعید دولتیاری
با سلام ،مستدعیست با توجه به جدول زمانبندی فعالیتها ،سرگروههای محترم نواحی ومناطق ،عملکرد  چهار ماهه ی خود راتا تاریخ 6/11/94 از طریق ایمیل: (falsafegk@mihanmail.ir) به گروه آموزشی فلسفه استان ارسال نمایند

سرگروه استان سعید دولتیاریتاريخ : ۹۴/۰۸/۲۰ | 1:29 | نویسنده : سعید دولتیاری
باسلام واحترام ،جهت حسن انجام فعالیت مورد درخواست دبیرخانه کشوری «نوشتن مقاله درخصوص روشهای برتر تدریس »توجه سرگروه های محترم رابه شیوه نامه جشنواره الگوه های برتر ندریس معطوف میدارد. ادامه مطلب
تاريخ : ۹۴/۱۱/۰۴ | 20:41 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۱۰/۱۰ | 9:14 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۱۰/۰۲ | 10:18 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۱۰/۰۱ | 19:1 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۰۹/۲۵ | 22:0 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۰۹/۲۵ | 21:44 | نویسنده : سعید دولتیاری
تاريخ : ۹۴/۰۹/۲۴ | 1:48 | نویسنده : سعید دولتیاری